• Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
    Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  • Postanowienia Prezydenta RP