• Zarządzenie nr 31/2018 Wojewody Podlaskiego z dn. 13.03.2018 w prawie ustalenie liczby radnych Sejmiku Wojewódzwa Podlaskiego, radnych rad powiatu i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 – 2023
    ULOTKA INFORMACYJNA NA TEMAT REJESTRU WYBORCÓW