AKTUALNOŚCI

 • Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2018
 • Zarządzenie nr 31/2018 Wojewody Podlaskiego z dn. 13.03.2018 w prawie ustalenie liczby radnych Sejmiku Wojewódzwa Podlaskiego, radnych rad powiatu i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 – 2023
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania Delegatury KBW w Białymstoku
 • WZORY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

WYDARZENIA

 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania Delegatury KBW w Białymstoku
 • Wyniki II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" z terenu województwa podlaskiego

  Wyniki II etapu z obszaru województwa podlaskiego

 • 1 lutego - Światowy Dzień Wyborów

  W czwartek, 1 lutego, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński i Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj wezmą udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, poświęconej X-leciu Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Konferencja odbędzie się w Światowym Dniu Wyborów, który przypada w pierwszy czwartek lutego każdego roku.

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur