AKTUALNOŚCI

 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Białymstoku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 • Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2018
 • Zarządzenie nr 31/2018 Wojewody Podlaskiego z dn. 13.03.2018 w prawie ustalenie liczby radnych Sejmiku Wojewódzwa Podlaskiego, radnych rad powiatu i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 – 2023
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania Delegatury KBW w Białymstoku
 • WZORY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

WYDARZENIA

 • III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania Delegatury KBW w Białymstoku
 • Wyniki II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" z terenu województwa podlaskiego

  Wyniki II etapu z obszaru województwa podlaskiego

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur