Kalendarium wydarzeń

 • 20-10-2016
  Rozpoczęcie procesu przygotowania konsultacji.
 • 24-10-2016
  Rozpoczęcie otwartej rekrutacji do udziału w konsultacjach.
 • 28-10-2016
  Ogłoszenie dotyczące zakresu konsultacji.
Nowy wzór karty do głosowania - wyraź swoją opinię

Zobacz nowy wzór karty do głosowania

 

Wyjaśnienia dotyczące zaproponowanego przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania

W związku z uwagami zgłoszonymi w trakcie konsultacji w sprawie nowego wzoru karty do głosowania Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że przy sporządzaniu wzoru karty do głosowania Państwowa Komisja Wyborcza musi uwzględnić przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące zarówno sporządzania karty do głosowania, jak i zgłaszania kandydatów, sposobu głosowania, warunków ważności głosu oraz rozliczenia kart do głosowania w protokole głosowania.

Przepisy te stanowią, że karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie, a w przypadku, gdy opracowanie lub wykonanie karty do głosowania w formie jednej kartki zadrukowanej jednostronnie nie jest możliwe lub powodowałoby znaczne trudności w posługiwaniu się kartą, Państwowa Komisja Wyborcza może zdecydować, że karta do głosowania w danych wyborach będzie składać się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek. W takim przypadku, zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, na pierwszej kartce karty do głosowania zamieszcza się wyłącznie informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, natomiast na drugiej kartce karty do głosowania – spis treści karty do głosowania. Jak zatem wynika z powołanych przepisów wielostronicowa karta do głosowania musi być sporządzona w taki sposób, aby poszczególne jej kartki były trwale połączone, gdyż stanowią one całość karty.

Oznacza to zatem, że ustawodawca przesądził, że karta do głosowania może być wyłącznie albo pojedynczą kartką albo broszurą.

Ponadto przy opracowywaniu wzoru kart do głosowania konieczne jest uwzględnienie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących liczby zgłaszanych kandydatów w poszczególnych wyborach, w szczególności w wyborach proporcjonalnych, gdzie kandydaci zgłaszani są w formie wieloosobowych list. W obowiązującym stanie prawnym dopuszczalna liczba kandydatów, których można zgłosić w wyborach do Sejmu wynosi 40 (okręg wyborczy nr 19). W ostatnich wyborach do Sejmu w tym okręgu wyborczym karta do głosowania obejmowała 370 kandydatów zarejestrowanych na 10 listach. Należy podkreślić, że Kodeks wyborczy przewiduje, że nazwiska wszystkich kandydatów muszą być wydrukowane na karcie do głosowania.

Również głosowanie musi odpowiadać regulacjom ustawowym, tj. musi polegać na postawieniu na karcie do głosowania znaku „x”, a nie np. na naklejaniu naklejek przy wybranym kandydacie lub skreślaniu pozostałych kandydatów albo list kandydatów.

Ponadto z przepisów Kodeksu wyborczego jasno wynika, że znakiem „x” są dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Zamieszczenie na karcie do głosowania informacji w tym zakresie jest konieczne, gdyż wyborcy zgłaszają wątpliwości dotyczące sposobu głosowania, w tym wyglądu znaku „x”.

Należy także podkreślić, że w przypadku wyborów proporcjonalnych nie ma możliwości wskazania w informacji o sposobie głosowania, zastrzeżenia, iż w celu oddania ważnego głosu wyborca może postawić na karcie do głosowania (np. w broszurze) tylko jeden znak „x”. Należy bowiem zauważyć, że Kodeks wyborczy przewiduje sytuacje, w których postawienie na karcie do głosowania więcej niż jednego znaku „x” nie powoduje nieważności głosu.

Podczas ustalania wzoru karty do głosowania trzeba także uwzględnić wymóg zapewnienia wyborcom niewidomym możliwości głosowania przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Jak zatem wynika z powyższego możliwości Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące ustalania wzoru kart do głosowania są ograniczone.

Wprowadzenie zmiany wzoru karty do głosowania polegającej na sporządzeniu zupełnie innych kart do głosowania (np. zawierających mniejszą liczbę kandydatów lub podawanie na karcie wyłącznie nazw komitetów wyborczych, określenie innego kształtu, albo wprowadzenie odmiennego sposobu głosowania) wiązałoby się z koniecznością zmiany przez ustawodawcę, a nie Państwową Komisję Wyborczą, szeregu przepisów Kodeksu wyborczego. 

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
KOMENTARZE
LISTA KOMENTARZY
 • Łukasz Gałka 30-06-2017
  płachta lepsza. ale powinny być oddzielne urny przezroczyste dla każdego z poziomów wyborów (wójt, rady sejmiki itd). aby zniwelować możliwość fałszowania wyborów.

 • Dawid Wieczorek 30-06-2017
  Płachta lepsza

 • Adam Murawski 30-06-2017
  Karty do głosowania powinny posiadać numery i po zakończeniu głosowania do publicznej wiadomości podawana jest lista numerów.Każdy wyborca może sprawdzić pod swoją kandydaturą czy jego numer został uwzględniony.W ten sposób głosowania mają nadal charakter niejawny.
  W starej formie można fałszować.

 • Marek Kowalski 30-06-2017
  Zdecydowanie "płachta" jest czytelniejsza i trudniej coś namieszać.

 • Antoni 30-06-2017
  Zdecydowanie płachta, daje równe szanse kandydatom

 • Łukasz 30-06-2017
  Karta płachta dla mnie dobry opcja.

 • Karol Kaczorowski 30-06-2017
  Płachta, choć i tak ludzie będą raczej spoglądać w lewy górny róg i zdecydowanie trudniej będzie zagłosować na nazwiska z dolnej części. W przypadku płachty lokale powinny być przystosowane by ułatwić wyborcom głosowanie na tejże karcie, np poprzez użycie coś na kształt tablicy lub sztalugi, gdzie można by było bez problemu przymocować płachtę.

 • Kamil Wołek 29-06-2017
  Płachta. - Książeczki zrobiły już wiele złego.
  Płachta ma same plusy.

 • Jan Kowalski 29-06-2017
  Płachta !!

 • Maciej E. Janus 29-06-2017
  Płachta gwarantuje przejrzystość, równe traktowanie wszystkich komitetów i ułatwia pracę komisjom.
  Książeczka tylko utrudnia oddanie głosu, umożliwia fałszowanie, a ponadto warto pamiętać, że niektórzy "Geniusze" podczas wyborów w 2015r. głosowali w spisie treści.
  Tylko płachta usprawni wybory!
  PS Należy wreszcie wprowadzić głosowanie internetowe za pomocą profilu epuap, zrobić to pilotażowo w czasie lokalnych referendów. Internet to przyszłość!

 • Marek Jurczak 29-06-2017
  Płachta

 • Joanna Antkiewicz 29-06-2017
  książeczka

 • Marta Kobryn 29-06-2017
  Zdecydowanie książeczka, jest wygodniejsza!

 • Jarosław Gliński 29-06-2017
  Tylko Karta Płachta i dodatkowo listy na tej płachcie układane od końca, tzn. lista nr. 1 na miejscu ostatnim, 2 - przedostatnim, a lista pojedynczego komitetu na miejscu pierwszym.

 • Katarzyna Biszkont 29-06-2017
  PŁACHTA - gwarantuje równe szanse wszystkim KW, transparentna, minimalizuje pomyłki przy głosowaniu, ułatwia
  liczenie,

 • Jakub Broński 29-06-2017
  Jedynie płachta gwarantuje, że wylosowanie listy nr.1 nie zawyży jej wyniku jak przy ostatnich wyborach samorządowych.

 • Anna Sitak 29-06-2017
  Zdecydowanie Karta - płachta. bez sugerowania która lista jest na pierwszej stronie i która lista ma wygrać

 • Adam 29-06-2017
  W 21 wieku wypadało by cyfrowo - ale z dwojga złego karta pojedyncza "płachta"!

 • Dominik Bielecki 29-06-2017
  Płachta A0

 • Kamil Legieta 29-06-2017
  Zdecydowanie karta- "płachta"!

 • Franek 29-06-2017
  Płachta zdecydowanie - głosować lepiej i szybciej komisje policzą głosy bez pomyłek

 • Robert Ciesielski 29-06-2017
  Płachta .... bardziej po polsku brzmiałoby - karta pojedyncza ....

 • Marcelina Ligenzs 29-06-2017
  Płachta!

 • Karolina Kosik 29-06-2017
  "Płachta"! trudniej sfałszować

 • Agata Kaczmarczyk 29-06-2017
  Zdecydowanie płachta

 • Marlena Mazurska 29-06-2017
  Karta płachta + urna przezroczysta + kamery rejestrujące salę wyborczą oraz urnę

 • Tomasz Cyprys 29-06-2017
  Karta płachta + urna przezroczysta + kamery rejestrujące salę wyborczą oraz urnę

 • Justyna Świąć 29-06-2017
  Osobiście uważam że płachta lepsza

 • piotr strzoda 29-06-2017
  karta "płachta"
  wydaje się najlepsza opcją

 • Piotr Fabiańczuk 29-06-2017
  Płachta lepsze rozwiązanie.

 • Maciej Prostko 29-06-2017
  płachta

 • Jarosław Landman 29-06-2017
  Format A0 to jakieś nieporozumienie. Myślę że stosując odpowiednie czcionki spokojnie można wydrukować wszystkie nazwiska na formacie A3 po obu stronach. A jak ktoś ma problemy z odczytaniem - to może poprosić kogoś o pomoc. Z dwojga złego wybieram broszurkę - a jak ktoś ma problem ze wstawieniem krzyzyka w odpowiednią JEDNĄ kratkę -to trudno, co to za wyborca skoro nie zna zasad głosowania?

 • Mariusz Wcisło 29-06-2017
  Tylko i wyłącznie książeczka. Zajmuje mniej miejsca, wymaga mniej pracy w trakcie liczenia, a jeżeli ktoś nie potrafi oddać poprawnego głosu po przeczytaniu instrukcji, to .... Książeczka funkcjonowała też w trakcie ostatnich parlamentarnych i liczba głosów nieważnych była niewielka.

 • Jan Klich 29-06-2017
  Płachta jest niewygodna, ale uczciwsza. Żaden komitet nie będzie faworyzowany.

 • Michał Rodak 29-06-2017
  Po poprzednich wyborach samorządowych mogę śmiało stwierdzić, że płachta jest dużo lepszym rozwiązaniem niż książeczka. W wyborach samorządowych w 2014 roku zasady były niejasne, płachta pozwoli tego uniknąć.

 • Wojciech Tamuć 29-06-2017
  Jestem za jedną kartą "Płachtą". Książeczki sprawiają wrażenie skomplikowanych dla obywatele i faworyzuje komitety, które są na początku "książeczki".

 • Wojciech Tamuć 29-06-2017
  Jestem za jedną kartą "Płachtą". Książeczki sprawiają wrażenie skomplikowanych dla obywatele i faworyzuje komitety, które są na początku "książeczki".

 • Przemysław Onoszko 29-06-2017
  Jedna duża karta

 • Bogdan Pac 29-06-2017
  Od 26 lat organizuje wybory na terenie gminy. Udział w wyborach jest uprawnieniem obywatelskim, a nie obowiązkiem. Jeżeli ktoś decyduje się brać udział w wyborach, to powinien wiedzieć w jaki sposób głosować. Płachta ma wymiary 125 cm x 85 cm - życzę powodzenia przy oddawaniu głosu. Ktoś się zastanowił jakie wtedy wymiary winny mieć urny i jakiej wielkości powinien być wlot do urny? Zatem książeczka, a zwolennicy płachty niech uczą głosować swoich wyborców.

 • Bogdan Pac 29-06-2017
  Od 26 lat organizuje wybory na terenie gminy. Udział w wyborach jest uprawnieniem obywatelskim, a nie obowiązkiem. Jeżeli ktoś decyduje się brać udział w wyborach, to powinien wiedzieć w jaki sposób głosować. Płachta ma wymiary 125 cm x 85 cm - życzę powodzenia przy oddawaniu głosu. Ktoś się zastanowił jakie wtedy wymiary winny mieć urny i jakiej wielkości powinien być wlot do urny? Zatem książeczka, a zwolennicy płachty niech uczą głosować swoich wyborców.

 • Jakub Drysch 29-06-2017
  Zdecydowanie jedna duża karta - płachta. AO.

 • Bartosz Garczyński 29-06-2017
  Jedna Karta - Płachta

 • Agnieszka 29-06-2017
  Karta "płachta" A0

 • Krzysztof Walaszczyk 29-06-2017
  Zdecydowanie jedna duża karta - "płachta".

 • Andrzej Śniegocki 29-06-2017
  Zdecydowanie głosuję na " płachtę"

 • Jurand Bień 29-06-2017
  Zdecydowanie Płachta!

 • Patryk Kubat 29-06-2017
  Jedna duża karta - płachta. AO.

 • Patryk Kubat 29-06-2017
  Jedna duża karta - płachta

 • Krzysztof Beczek 29-06-2017
  jedna duża karta

 • MartaD 29-06-2017
  Zdecydowanie płachta

 • Adrian Biszkont 29-06-2017
  Zdecydowanie płachta!

 • Przemysław Budniak 29-06-2017
  AO

 • Jakub Pera 29-06-2017
  Tylko płachta!
  Swoją drogą, ten mężczyzna na grafice powyżej trzymający płachtę ma chyba 150cm wzrostu. Dlatego 100cm wydaje się takie duże. Czy to celowe zagranie PKW? Zobaczcie te kartki, przecież format A4 na rysunku jest celowo zmniejszony. Wystarczy cokolwiek przyłożyć, na dłuższą krawędź formatu A0 przypada 3,3 dłuższej krawędzi formatu A4... a jak jest na grafice? Prawie 4 długości. Brawo PKW!

 • Michał Krupa 29-06-2017
  Oczywiście płachta jest bardziej czytelna i prostsza w dokonaniu wyboru. Wiem, że nie na temat, ale czekam na Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w całym kraju we wszystkich wyborach plus obligatoryjne referendum odbywające się tego samego dnia co roku. W ten sposób obywatele mogliby wypowiadać się w ważnych dla ojczyzny sprawach.

 • Piotr Wieczorek 29-06-2017
  płachta

 • JanW 29-06-2017
  PŁACHTA, łatwiej sprawdzić ją komisji, tylko trzeba lokale wyposażyć w stoły z dużymi blatami

 • Dariusz Jerzak 29-06-2017
  Zdecydowanie pojedyncza kartka- płachta.

 • Paweł 28-06-2017
  Płachta, ale poszczególnie kandydaci na kole wymienieni.

 • Wojtek P 28-06-2017
  Płachta

 • Konrad 28-06-2017
  Zdecydowanie książeczka trzeba czytać instrukcje i tyle w temacie

 • Jakub Migała 28-06-2017
  Płachta

 • Ireneusz 28-06-2017
  Płachta zdecydowanie!

 • Eleonora Tumidaj 28-06-2017
  zdecydowanie płachta

 • Krzysztof 28-06-2017
  płachta

 • Agnieszka 28-06-2017
  płachta

 • Danuta 28-06-2017
  Książeczka zdecydowanie

 • Barbara 28-06-2017
  Tylko płachta

 • Gabriela 28-06-2017
  Od lat pracuję w komisjach wyborczych przy okazji różnych wyborów i wynik obserwacji jest oczywisty:
  1.nikt nie czyta objaśnień do wypełniania karty do głosowania, więc żadne objaśnienia nie załatwią sprawy, 2. zbyt duża jest ilość głosów nieważnych w książeczkach (główny powód: za dużo X), więc opowiadam się za PŁACHTĄ. Może i nie będzie poręczna, ale więcej głosów oddanych będzie poprawnie

 • Skarbnik Miasta 28-06-2017
  Zdecydowanie płachta. Ilość nieważnych głosów przy książeczce za tym przemawia. Nie można dać prostego komunikatu - jeden krzyżyk na książeczkę, to od razu mamy pole do stawiania krzyżyków na kilku kartkach tej broszury. Be tego komunikatu książeczki zawsze będą powodować duży odsetek głosów nieważnych.

 • Ewa Łaski 28-06-2017
  niech będzie możliwość dopisywania komentarzy - ja chcę dodać dopisek ręczny na kogo głosowałam i pisać, że tylko na tę jedną osobę - tak dopuścić wobec braku hologramów i niemożności zabezpieczenia przed dostawianiem np. krzyżyków (ostatnio liczba głosów nieważnych była przerażająca)

 • Magdalena 28-06-2017
  zdecydowanie książeczka

 • Teresa 28-06-2017
  Książeczka A4

 • Paulina 28-06-2017
  Książeczka - praktyczne dla głosujących jak i później dla Komisji.

 • Maria 27-06-2017
  Książeczka - jestem za

 • Marzena 27-06-2017
  Książeczkę chcę

 • Zbigniew 27-06-2017
  Książeczka oczywiście wygodniejsza

 • Mariusz 27-06-2017
  Wszystkim będzie wygodniej głosować z książeczką

 • Wojciech Pawlowski, 27-06-2017 27-06-2017
  Książeczka, bardziej praktyczna

 • Renata 27-06-2017
  Książeczka- wygodniejsza dla wyborcy

 • Wojciech R. 27-06-2017
  Z dwóch niedobrych rozwiązań - jednak zostałbym przy książeczce. Względy praktyczne: płachta A0 - trudniej zapewnić tajność głosowania (wejście za kotarę z taką płachtą?), ciężko ją włożyć do urny, szybsze zapełnianie się urn, większe ryzyko podarcia takich płacht podczas opróżniania urny. Reszta zmian - to domena Sejmu i rządzących, którzy jak widzę nie są zainteresowani zmianami i sankcjonują to, co jest teraz.

 • Tomasz Mikusek 27-06-2017
  Książeczka - ze względów praktycznych

 • Maniek 25-06-2017
  Moim zdaniem książeczka jest najbardziej czytelna i taka powinna być.

 • Kasia 23-06-2017
  Również jestem za książeczką w formacie A 4

 • Andrzej T. 23-06-2017
  Książeczka A4

 • Tomek 23-06-2017
  Szanowni Państwo to nie koncert życzeń. Karta w formie płachty musi mieć format co najmniej A0 żeby zmieścić na niej wszystkich kandydatów. Nikt nie wymyślił sobie takiego dużego formatu dla zabawy. Dla odmiany książeczka jest w formacie A4 tak aby była wystarczająco czytelna, a jednocześnie mniejsza od płachty A0. Poza tym do takiego formatu już są gotowe nakładki dla osób niewidomych. Pamiętajmy, że mowa o środkach z budżetu państwa.

 • Jerzy Zieliński 22-06-2017
  Książeczka A-4

 • Ejdzej 22-06-2017
  Karty powinny być A4 i do tego naklejki z hologramem i miejscem na nieważny głos żeby nie było nieważnych głosów lista kandydatów wraz z zdjęciem i przynależnością partyjną przezroczyste urny i przy liczeniu transmisja online

 • Jerzy Łodziński 21-06-2017
  Karta wyborcza powinna pozostać broszurą w formacie A4 z elementem dla niewidomych i numeracją poszczególnych egzemplarzy w celu dokładnego rozliczenia nakładu.

 • Dawid Dankowski 21-06-2017
  Gdybym był na miejscu PKW to do konsultacji społecznych zaproponowałbym do wyboru nie tylko rozmiary A0 i A4 ale również A1,A2 i A3 osobiście ja bym wybrał książeczkę formatu A3 lub Arkusz formatu A2. inni może mają inne zdanie albo własny format karty wyborczej. I taka uwaga do moderatorów, czy dało by się dodać projekt nakładki Braille'a w formacie A0 ?

 • Dawid Dankowski 21-06-2017
  Czy wzór faktycznie ma tylko 3 strony ? bo jeżeli ma wszystkie 20 stron to skrypt nie działa. Czy istniała by możliwość pobrania wzoru jako nieedytowalnego pliku .pdf ?

 • Marcin Sobczyk 21-06-2017
  Książeczka A4.
  Z taką płachtą ciężko będzie wejść do kabiny, będzie bardzo nieporęczna do wypełnienia.
  Nawet przy takim formacie czytelność nazwisk na listach będzie dużo gorsza niż w broszurach ze względu na konieczność zastosowania mniejszej czcionki

 • Piotr Wołowiec 21-06-2017
  Książeczka w formacie A4 - zdecydowanie TAK

 • Piotr Wołowiec 21-06-2017
  Karta - "książeczka" to zdecydowanie lepsze i wygodniejsze rozwiązanie

 • Małgorzata Draganek 21-06-2017
  zdecydowanie książeczka

 • Robert Marcinkowski 21-06-2017
  Zdecydowanie bardziej przejrzystym rozwiązaniem jest umieszczenie wszystkich nazwisk na jednej karcie. Zdaję sobie sprawę, biorąc pod uwagę jej wielkość, z pewnej trudności technicznej dla wyborcy, ale inne trudności, np. w odszukaniu konkretnej listy będzie też miała "książeczka". "Płachta" jest rozwiązaniem sprawiedliwym, zapewniającym równość wszystkim partiom i komitetom wyborczym bez względu na wylosowany numer listy.

 • Jan Dziemdziora 20-06-2017
  książeczka

 • Mateusz Majewski 20-06-2017
  Książeczka formatu A4

 • Katarzyna Turek 20-06-2017
  Zdecydowanie książeczka

 • Jolanta Lubojemska 19-06-2017
  Karta "książeczka" formatu A4

 • Dominik Dobrowolski 19-06-2017
  Lepsza jest książeczka A4, jednak należy dwie pierwsze strony dobrze opisać by wyborcy nie oddawali głosów na spis treść.

 • Szymon Kostkowski 14-06-2017
  Zdecydowanie książeczka, choć już powoli PKW i Parlament RP powinien myśleć o głosowaniu za pomocą urządzeń elektronicznych zachowując przy tym 5 zasad wyborów

 • Bartos Sawicki 04-06-2017
  Według mnie obywatel powinien mieć wolny wybór w zakresie wyboru sposobu zaznaczenia swego głosu, czy to na płachcie, czy na książecze lub nawet na urządzeniach elektronicznych z kodem dostępu do elektronicznej karty głosowania w domu lub w lokalu komisji wyborczej. Kod do głosowania można by było uzysakć we wcześniejszym teminie osobiście w gminie lub elektonicznie przez e-puap z potwierdzeniem dwustopniowym przez weryfikację wiadomością email i sms.

 • Szymon Huptyś 24-05-2017
  Dla zrozumienia zasady głosowania lepsza jest płachta, natomiast wygodniejsza jest książeczka. Gdyby miała zostać książeczka, musiałaby być bardzo dokładnie opisana - tak jak to było już w wyborach do Sejmu 2015.

 • Mateusz Wojcieszak 09-05-2017
  W moim odczuciu należy udoskonalić wygląd str. 2 - wyraźnie oznaczyć, że ta strona nie służy do głosowania. Instrukcja jest myląca - raz mowa o krzyżyku przy nazwisku, raz o wyborze listy. Należy dostosować wygląd piktogramów (obrazków) do punktów.

 • Michał Jaworski 25-04-2017
  Płachta jest okropna. Niepraktyczne, nieprzydatne i niefunkcjonalne. Lepiej udoskonalić książeczkę

 • P.B. 24-04-2017
  Płachty to zło, będzie dyskryminował niepełnosprawnych i są kompletnie niewygodny. Broszura formatu A4/A5 oczywiście rządzi. Jeśli będzie PGP (STV), czyli pojedynczy głos przechodni to będzie mniejsza manipulacja.

 • Adam Koral 16-04-2017
  Tylko pojedyncza płachta. Skoro forma książeczki wywoływała protesty i zarzuty o wprowadzanie w błąd i fałszerstwa, to jej ponowne użycie byłoby czystym idiotyzmem i zaproszeniem do kolejnych protestów i oskarżeń.

 • Natalia Marta Pięta 09-04-2017
  Spory plus za spis treści - trochę zniweluje to efekt głosowania na "pierwszą lepszą" listę (pod warunkiem, że spis ZAWSZE (!) będzie miał tylko 1 stronę). Niestety, zdarzą się osoby, które postawią krzyżyk przy wybranym komitecie na liście komitetów w spisie treści, zamiast dalej. Ten problem przemawiałby zatem na korzyść "płachty" do głosowania zamiast książeczki.

 • Natalia Pięta 09-04-2017
  Po pierwsze apel do władz: zróbcie badania z użytkownikami! Zwłaszcza starszymi oraz mniej wykształconymi. Zajmuję się tym zawodowo i wiem, że realnej "pracy" rozwiązania nie da się przewidzieć tylko na podstawie konsultacji z bardziej wykształconymi i zaangażowanymi osobami (a takimi zwykle są uczestnicy otwartych konsultacji społecznych).

 • Przemysław Puzio 05-04-2017
  Z pewnością płachta - choć łatwo o o jej zniszczenie i z pozoru wprowadza większy chaos, a oddanie nieważnego głosu też jest dużo prawdopodobne (bo przecież analogicznie ktoś może przyjąć, że głos trzeba oddać w każdej rubryce - jak w broszurze na każdej kartce), to jednak jedna karta (w sensie fizycznym) od razu sugeruje, że głos powinien być jeden - w przypadku broszury jest to niejednoznaczne. Ułatwiłoby to też liczenie głosów

 • Robert 05-04-2017
  Książeczka to zaproszenie do kolejnych oszustw wyborczych, więc niestety płachta.

 • Luca Salieri 05-04-2017
  Oczywiście, że książeczka i zgadzam się z panem Arturem: "kandydatów poszeregować wg alfabetu i usunąć wszelkie listy komitetów. Wyborcy nie powinni się sugerować kto jest z jakiego komitetu i wcześniej powinni sprawdzić na kogo chcą zagłosować"

 • Krzysztof 05-04-2017
  Każda broszura to zły pomysł.
  Chodzi np. o liczenie głosów. W broszurze członkowie komisji, bardzo często w wieku emerytalnym, musieliby przeglądać każdą stronę broszury by sprawdzić czy głos jest ważny czy nie. To bardzo wydłuża proces liczenia i jest przyczyną nieprawidłowości, gdyby ktoś chciał weryfikować głosy.
  Na wielkiej płachcie wszystko jest oczywiste.

  Broszura to zaproszenie do powstawania nieprawidłowości przy liczeniu głosów.

 • Marek Surmacz 05-04-2017
  Uważam, że jednostronnie zapisana płachta jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Instrukcja - jedno skreślenie na całej płachcie, przy jednym nazwisku - i wszystko jasne.

 • Jacek 31-03-2017
  Według mnie książeczka to dobry pomysł. Zgadzam się z szanownym panem Jackiem Paluszkiewiczem powinno być zdjęcie kandydata.

 • Jacek Paluszkiewicz 29-03-2017
  Przy okienku z nazwiskiem Powinno być aktualne zdjęcie kandydata

 • Artur 21-03-2017
  Proponuję wprowadzić zmianę, aby kandydatów poszeregować wg alfabetu i usunąć wszelkie listy komitetów. Wyborcy nie powinni się sugerować kto jest z jakiego komitetu i wcześniej powinni sprawdzić na kogo chcą zagłosować.

 • Piotr Borowy 20-03-2017
  Broszura to zły pomysł. Znowu będą problemy jak poprzednio i multum nieważnych głosów. Jedna duża kartka dobrze się w przeszłości sprawdzała. Na niej od razu widać czy jest postawiony jeden czy wiele głosów.

 • Tomasz G. 20-03-2017
  Książeczka to złe rozwiązanie!! Po pierwsze szkoda papieru, po drugie droższe w wydrukowaniu, po trzecie nieczytelne dla przeciętnego wyborcy, który nie zagłębia się w meandry sztuki jak głosować a komisja wyborcza nie zawsze instruuje jak poprawnie zagłosować. Jedna duża karta, która (fabrycznie po wydrukowaniu) może zostać odpowiednio złożona - do wielkości proponowanej książeczki.

 • MK 30-01-2017
  Książeczka nie jest dobrym rozwiązaniem. Instrukcji na pierwszej stronie praktycznie nikt nie czyta, a potem pojawiają się kosmiczne ilości głosów nieważnych. Powinna być jedna karta z wszystkimi komitetami oraz zamieszczona w jej górnej części czytelna, prosta jedno lub dwu zdaniowa informacja jak głosować.

 • MS 27-01-2017
  Karta powinna być okrągła. Tylko nazwiska. Oczywiście żaden.

 • Roman Rafka 27-01-2017
  Wystarczy dopisać X i głos nieważny???

 • Michał Kopański 23-01-2017
  Broszurka to złe rozwiązanie. Sugeruję jedną kartę , tak jak kiedyś było w np. w wyborach do PE w 2009 roku.

 • M. Machlejd 20-01-2017
  A czy będzie opcja oddania ważnego głosu "na żadnego z wymienionych"?
  Gdyby wyborcy w większości oddali głos na tę opcję, wybory do powtórki, ale żaden z kandydatów w kolejnym głosowaniu nie mógłby wziąć udziału.

 • kris 20-01-2017
  Każdy telefon jest zarejestrowany i posiada wlasciciela.Moze prosciej głosowanie przez SMS lub prosta aplikacja.Przynajmniej szybko wyniki

 • Janusz Zapalski 19-01-2017
  Broszura już była. Opis poprawi sytuację jeśli będzie prostszy i bardzo Jednoznaczny. Ten nie spełnia kryteriów.

 • Paweł Ukraiński 19-01-2017
  Broszurka to najgorsza z możliwych opcji, pokazały to chyba ostatnie wybory samorządowe. Niezależnie od tego jak ją się skonstruuje

 • A.C. 18-01-2017
  Naklejki można przyklejać, odklejać i doklejać. Juz lepiej wpisanie jednego X na wybranej stronie oraz skreślenie całych pozostałych stron.

 • Krzysztof Ogorzałek 18-01-2017
  1. Naklejki zamiast krzyżyków rozwiążą problem ewentualnego dostawienia krzyżyka. Prawdopodobieństwo sfałszowania (tj. dostawienie dodatkowego X, aby głos był nieważny) wyników będzie wtedy dużo mniejsze.
  2. jeśli już pozostajemy przy X to brakuje na pierwszej stronie inforamcji o tym, że aby głos był ważny można postawić tylko i wyłącznie jednego X w całej broszurze

 • Małgorzata Podstawa (Fundacja Stańczyka) 16-01-2017
  Ilość tekstu znajdująca się na pierwszej stronie, z dużym prawdopodobieństwem spowoduje że nie zostanie on przeczytany przez wielu wyborców. W opinii Fundacji Stańczyka instrukcja na karcie do głosowania byłaby zdecydowanie bardziej czytelna, gdyby na pierwszej stronie umieszczono informację, iż w całej broszurze należy zaznaczyć jeden znak "x", by oddany głos był ważny. Na kolejnej stronie, umieścić zaś pozostałe informacje, związane ze sposobem głosowania.

 • Heniek BWO 16-01-2017
  Naklejki! Naklejki z hologramem.
  Wyborca dostaje naklejki, np. 2 w wyborach do sejmu. 2 różnego koloru. Jedna sejmowa, druga senat.
  I po problemie, nie ma dostawiania krzyżyków przez komisje i unieważniania głosów.
  Rozwiązanie z cywilizowanych prawnie państw.

 • Rafał Sibrecht 16-01-2017
  Brak informacji, że stawiamy wyłącznie jeden krzyżyk obok jednego kandydata z jednej listy.

 • MDPGd 16-01-2017
  Przede wszystkim wrzucenie broszury z oznaczonym jednym "X" nie gwarantuje, że ostatecznie podczas liczenia głosów nie pojawi się kolejny znak "X" - wiem, że to mocno skomplikuje sprawę, ale zastanawiam się nad globalnym polem na każdej liście opisanym "na tę listę nie głosuję" do oznaczenia "X" każdej listy, na którą nie chcę oddać głosu - ewentualnie przekreślenie wszystkich list, na które nie głosujemy.

 • Anna Olszynka 16-01-2017
  1. Co z koniecznością pakowania kart/broszur do kopert? Przy obowiązujących urnach przeźroczystych miał być wprowadzony taki obowiązek.
  2. Wybory do Sejmu i Senatu są prowadzone równocześnie. Ktoś może nie być zainteresowany wyborem przedstawiciela do którejś z Izb, więc powinno się dać na karcie możliwość oświadczenia tego - n.p. na ostatniej stronie

 • Mirosław 16-01-2017
  Myślę że opis powinien być jeszcze prościejszy bez zbędnych opisów co to jest znak x w polu wyboru, a jak będzie √, czy np
  krzyżyk to głos będzie nieważny.Warunki w lokalach nie zawsze są tak konfortowe aby
  udało się dokładnie postawić x.

 • Marcin Dębicki 15-01-2017
  Punkt pierwszy powinien mieć następującą treść:
  1. Jeśli chcesz by Twój głos był ważny możesz złożyć znaki x tylko na jednej stronie. W przypadku złożenia więcej niż jednego znaku x na jednej stronie, Twój głos zostanie zaliczony kandydatowi który jest wyżej na liście.
  2. Jeśli złożysz znaki x na różnych stronach Twój głos będzie nieważny
  Ostatni punkt powinien mieć następującą treść:
  x. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapytaj członków komisji

 • Jarek Krajka 15-01-2017
  marnotrastwo papieru: można przeznaczyć na listę każdego z komitetów jedną kartę a nie jedną stronę, zmniejszając format broszury

 • Artur Lorek 15-01-2017
  Myślę, że ewentualne powtórzenie komunikatu wytłuszczonym drukiem i prostym językiem mogłaby być jedynie sensowną zmianą.
  " W całej broszurze stawiamy TYLKO JEDEN znak "x" "

 • Wojciech Pająk 15-01-2017
  A nie byłoby bardziej zrozumiałe zdanie "Postaw tylko JEDEN krzyżyk w całej książeczce."?

 • Vedi Veder 15-01-2017
  Ja proponuję dołożyć na poprzedzającej stronie każdej listy , na środku strony jedno łatwe zadanie z matmy np. 2+2x3= ? ,kto wpisze zły wynik tego głos byłby nie ważny. Myślę ,że takie minimum wiedzy możemy wymagać od każdego wyborcy. w końcu wybór posła ,senatora, to poważna sprawa. A tak po za tym to karta spoko ,koła nie wymyśliliście.

 • Suweren 14-01-2017
  widać nowa karta dla idiotów, oby potrafili przeczytać ze zrozumieniem instrukcję, może lepiej pismem obrazkowym... ;)
  czemu już promujecie Kowalskiego? przecież to narodowy faszysta

 • Paweł 13-01-2017
  Wzór karty do głosowania oceniam negatywnie. Karta w formie broszury jest niezrozumiała dla wielu wyborców. Karta powinna być na jednym, dużym arkuszu papieru. Jeśli karta ma mieć formę broszury, to na okładce powinien znajdować się prosty komunikat, że w całej broszurze należy postawić wyłącznie jeden znak X.

 • Maciej Kozłowski 13-01-2017
  Punkt nr 3 nie jest spójny z pkt.1 Broszura jest kartą do głosowania, a napisano, że karta jest w broszurze.
  Proponuję nst. zapis; ,,w całej broszurze stawiamy tylko jeden znak,,x" przy wybrany tylko jednym kandydacie"

 • Robert Smucz 13-01-2017
  Chyba lepiej gdybyście poprosili o pomoc specjalistów z metodologii psychologii i socjologii oraz profesjonalnych grafików. Kolejna książeczka pełna urzędowych formułek, gdzie 7-8 na 10 osób ma problemy z budową zdania podrzędnie złożonego.

 • Sebastian Piotrowski 13-01-2017
  Ludzie, kiedy w końcu zrozumiecie i dotrze do was, że oddanie nieważnego głosu jest BŁĘDEM?!!!! Głosowanie nie jest przeciwko komuś. W głosowaniu macie wybrać osobę, która będzie was godnie reprezentować w Sejmie i Senacie i zadba o wasze interesy. A nie dlatego, że Prezes jeden czy drugi wskazał kogoś na numer 1.

  PKW, opis wzoru jest do bani. Na pierwszej stronie powinien być jedne prostu komunikat "MOŻESZ SKREŚLIĆ/WSKAZAĆ TYLKO JEDNĄ OSOBĘ" .

 • Marcin Kuskiewicz 12-01-2017
  Nas pierwszej stronie powinien być prosty komunikat: "W całej książeczce można postawić tylko jeden znak x" Bardziej złożone komunikaty będą niezrozumiałe dla ludzi

 • Boguś 12-01-2017
  Podstawowy błąd - nie powinno być książeczki. Preferuje to komitet, który otrzymał pierwszy numer. Tak było w wypadku wyborów na Mazowszu, tak było podczas wyborów samorządowych do powiatów i sejmików wojewódzkich (nadreprezentacja PSL), tak było podczas wyborów parlamentarnych (nadreprezentacja PiS). Wzrok powinien obejmować całość karty i wszystkie komitety. Nie powielajcie błędów.

 • Grzegorz Wypiór 12-01-2017
  Jeśli jest koalicja to powinna być nazwa partii, nie samo imie i nazwisko

 • Szymon Natanek 12-01-2017
  Karta nie powinna mieć postaci książeczki - jedna długa lista kandydatów (np. na wstędze). Kandydaci powinni być ułożeniu alfabetycznie z informacją o komitecie wyborczym (zmniejszenie skali bezmyślnego głosowania na pierwsze numery z listy, i bardziej głosowanie na konkretną osobę). Zaznaczanie znaku "X" w kratkach daje pole do nadużyć - powinna być osobno rubryka na wpisanie numeru oraz imienia i nazwiska kandydata na którego oddaje się głos.

 • Tomasz Oczkowicz 11-01-2017
  Aby uniknąć fałszerstw nagminnie stosowanych w wyborach samorządowych w polu wybranego kandydata powinno postawić się znak "X", a w pozostałych znak "-" lub skreślić nazwisko kandydata. Jest jeszcze opcja ręcznego wpisania numeru kandydata w oddzielnym polu. Takie rozwiązania wykluczą możliwość unieważniania głosów przez wstawianie kolejnego "X" przy kolejnym nazwisku.

 • Arkadiusz Klemiński 11-01-2017
  Zasłona dymna...

 • Szymon 11-01-2017
  Zgadzam się z Maciejem - pole na oddanie głosu nieważnego powinno się znaleźć na karcie.

 • Jan Harasymowicz 11-01-2017
  Każda książeczka/broszura będzie sprawiała problemy. Zarówno głosującym, jak i liczącym głosy w obwodowych komisjach wyborczych. Czy rozważali Państwo kartę na jednej stronie wydrukowanej na wstędze papieru o wysokości 297 mm? Można na niej wydrukować wszystkie strony broszury obok siebie - całość będzie widoczna za jednym razem, a nie będzie takich problemów ergonomicznych jak przy płachtach formatu A2 jak było kiedyś.

 • Krzysztof Błądziński 11-01-2017
  Ok, dosyć czytelna, tylko brakuje kratki do świadomego oddania głosu nieważnego. czy nie powinny to być druki ścisłe każdy z innym nr, tak jak druki ścisłego zarachowania. Każdy mógłby sprawdzić później swój po wyborach.

 • Jerzy Grzybowski 11-01-2017
  Powinny być zabezpieczenia na kartach wyborczych NP.hologramy Uniemożliwiające kserowanie lub fałszerstwo

 • MAciej 10-01-2017
  Dlaczego brakuje pola na oddanie głosu nieważnego? Oddanie takiego głosu świadomie to również uczestnictwo w wyborach. Dzięki temu nikt nie będzie mógł opowiadać o fałszerstwach.

 • Paweł Olejnik 10-01-2017
  Kandydaci powinni być umieszczeni na kartach w kolejności alfabetycznej wraz z podaniem komitetu wyborczego.

 • Władysław Tokarski 10-01-2017
  W Informacji w pkt. 4 dodać informację, że "postawienie znaku "X" w więcej niż jednej kratce obok nazwisk kandydatów z jednej listy spowoduje, że głos będzie nieważny".

 • Mateusz Bajek 10-01-2017
  Zły! Szanowni Państwo! Po co nam książeczki?! Proszę spojrzeć jak prosty, a jednocześnie odpowiadający naszym standardom model karty wyborczej mają np. na Litwie! Jedna karta, a można tam wszystko zaznaczyć!

 • Piotr Rzepka 03-01-2017
  Jak dla mnie może być. Chociaż nie widzę większych usprawnień w stosunku do starego wzoru.

Rejestr zmian
 • Data utworzenia:19-12-2016 23:52
  Wprowadził:Bartosz Goździk
 • Data modyfikacji:23-05-2017 13:47
  Wprowadził:Bartosz Goździk