• Zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
    Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  • Podział gmin na stałe obwody głosowania, ustalenie ich nr, granic oraz siedzib