• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Białymstoku w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Białymstoku w sprawie powołań obwodowych komisji wyborczych.
  • Postanowienia w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
    Zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
    Podział gmin na stałe obwody głosowania, ustalenie ich nr, granic oraz siedzib