• Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
    Powołanie obwodowych komisji wyborczych