• Zmiany w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego
  Zmiany w składzie Rady Powiatu Białostockiego
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu Bielskiego
  Zmiany w składzie Rady Powiatu Hajnowskiego
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu Monieckiego
  Zmiany w składzie Rady Powiatu Siemiatyckiego
 • Zmiany w składzie Rady Miasta Białystok
  Zmiany w składzie Rady Miasta Hajnówka
 • Zmiany w składzie Rady Miasta Bielsk Podlaski
  Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Łapach