• POSTANOWIENIA KOMISARZY WYBORCZYCH W BIAŁYMSTOKU W SPRAWIE POWOŁANIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ, POWIATOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIAŁYMSTOKU
    POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I W SPRAWIE POWOŁANIA TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z GMIN POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
  • POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II W SPRAWIE POWOŁANIA TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z GMIN POWIATU BIELSKIEGO
    POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II W SPRAWIE POWOŁANIA TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO
  • POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I W SPRAWIE POWOŁANIA TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z GMIN POWIATU MONIECKIEGO
    POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II W SPRAWIE POWOŁANIA TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z GMIN POWIATU SIEMIATYCKIEGO