• Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych do sejmiku województwa podlaskiego, powiatów białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i monieckiego.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku I oraz Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 4 lutego 2019 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku I oraz Komisarza Wyborczego w Białymstoku Ii z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji pracy Komisarzy Wyborczych w Białymstoku w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku I oraz Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu terytorialnych komisji wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I Z DNIA 14 SIERPNIA 2018 R. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Białymstoku I według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzone.
    K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II Z DNIA 14 SIERPNIA 2018 R. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Białymstoku II według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzone.