• Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych przedłożone Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I, II w 2019 r.
  Postanowienie Nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Białystok w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łapy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Mońki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Łapy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienie Nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Choroszcz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 69/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Hajnówka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Orla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Siemiatycze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych