• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2011 R. W SPRAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO (DZ. U. NR 198, POZ. 1173)
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2014 R. W SPRAWIE ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA ALBO PREZYDENTA MIASTA (DZ. U. POZ. 280)