• Komisarz Wyborczy w Białymstoku II
  Jolanta KORWIN-PIOTROWSKA

  prezes Sądu Okręgowego

   

  pełni dyżur w poniedziałki,
  w godzinach 08:15 - 10:15,

   

  w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku:

  15-213 Białystok,
  ul. Mickiewicza 3

  telefon: 857439439,
  fax: 857432181

  Data powołania
  3 kwietnia 2018

  Data zakończenia kadencji
  3 kwietnia 2023

  Właściwość terytorialna

  powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki;