Komisarze wyborczy
  • Jacek MALINOWSKI

    Komisarz Wyborczy w Białymstoku I

    Jolanta KORWIN-PIOTROWSKA

    Komisarz Wyborczy w Białymstoku II