• Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 3 marca 2015 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 21 marca 2011 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku I oraz Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 4 lutego 2019 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku