• Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 3 marca 2015 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 21 marca 2011 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku