• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Białymstoku I, II w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz postanowienia o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania