• Zmiany w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego
    Zmiana w składzie Rady Powiatu w Mońkach
  • Zmiana w składzie Rady Powiatu Hajnowskiego
    Zmiana w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
  • Zmiana w składzie Rady Miasta Białystok
    Zmiana w składzie Rady Powiatu Białostockiego