• Wybory przedterminowe Wójta Gminy Boćki zarządzone na dzień 9 lipca 2017 r. - ponowne głosowanie w dniu 23.07.2017 r.