• Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
    Zarządzenie nr 31/2018 Wojewody Podlaskiego z dn. 13.03.2018 w prawie ustalenie liczby radnych Sejmiku Wojewódzwa Podlaskiego, radnych rad powiatu i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 – 2023
  • ULOTKA INFORMACYJNA NA TEMAT REJESTRU WYBORCÓW