• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Białymstoku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
    Postanowienia w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  • Informacje Komisarzy Wyborczych w Białymstoku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniach składów komisji
    Uchwała nr 4/19 Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 10 września 2019 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na posła z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów Komitetu Wyborczego Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów
  • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
    Zarządzenie nr 31/2018 Wojewody Podlaskiego z dn. 13.03.2018 w prawie ustalenie liczby radnych Sejmiku Wojewódzwa Podlaskiego, radnych rad powiatu i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 – 2023
  • ULOTKA INFORMACYJNA NA TEMAT REJESTRU WYBORCÓW