• Komisarz Wyborczy w Białymstoku
  Bogdan Ryszard ŁASZKIEWICZ

  pełni dyżur w poniedziałki,
  w godzinach 12:00 - 14:00,

  w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku:

  15-213 Białystok,
  ul. Mickiewicza 3

  telefon: 857439439,
  fax: 857432181

  Data powołania
  09.08.2013

  Data zakończenia kadencji
  09.08.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki; miasto na prawach powiatu: Białystok.