• ULOTKA INFORMACYJNA NA TEMAT REJESTRU WYBORCÓW
    Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Białymstoku