AKTUALNOŚCI

  • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk w okręgu wyborczym Nr 2
  • Wybory przedterminowe Wójta Gminy Boćki zarządzone na dzień 9 lipca 2017 r. - ponowne głosowanie w dniu 23.07.2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czeremcha w okręgu wyborczym Nr 4 zarządzone na dzień 4 czerwca 2017 r.

WYDARZENIA

  • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
  • Kalendarium

    Zaznaczone wybory,
    referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur